Úsáidí Muirí a Cheadúnú

Bunaíonn an tAcht um Pleanáil Limistéir Mhuirí 2021 córas nua pleanála muirí ar a mbeidh córas nua ceadúnaithe agus bainistíochta forbartha ón marc arduisce go dtí an teorainn sheachtrach de scairbh ilchríochach an Stáit, arna riar ag an mBord Pleanála, na húdaráis áitiúla cósta agus An tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA).

Cé nach bhfuil MARA freagrach as cead forbartha a dheonú (tá an fheidhm seo ar an mBord Pleanála agus ar na húdaráis áitiúla cois cósta), éascaíonn sé próiseas toilithe sruthlínithe d’fhorbróirí, agus bealach d’fhorbróirí chuig an gcóras pleanála, trí iarratais ar Thoilithe Limistéir Mhuirí (MACanna) a mheasúnú Tá forbairt faoi réir ag measúnú cuimsitheach aonair comhshaoil ag an údarás pleanála ábhartha. Is é MAC an bealach isteach sa chóras pleanála mar go bhfuil gá le MACanna sula ndéantar aon iarratais phleanála chuig an mBord Pleanála agus chuig na húdaráis áitiúla cois cósta. Féadfar MAC a dheonú tar éis measúnú a dhéanamh ar an iarratasóir agus ar an tionscadal beartaithe, agus ní féidir ach le sealbhóirí MAC iarratas a dhéanamh ar chead forbartha sa limistéar muirí. Soláthraíonn MAC an ceart chun cuid den limistéar muirí a úsáid, ar choinníoll go n-aimseofar ceaduithe riachtanacha eile.

Ceann d’fheidhmeanna na gníomhaireachta nua MARA is ea measúnú a dhéanamh ar iarratais MAC don limistéar muirí.

I measc na bhfeidhmeanna eile tá:

  • Ceadúnú mara a dheonú le haghaidh gníomhaíochtaí sonraithe;
  • Comhlíonadh agus forfheidhmiú MACanna, ceadúnais agus toilithe forbartha amach ón gcósta;
  • Imscrúduithe agus ionchúisimh;
  • Riar na punainne toilithe Imeall Trá;
  • Comhoibriú idir rialtóirí an limistéir mhuirí a chothú agus a chur chun cinn.

Tugann MARA cuireadh d’iarratasóirí féideartha MAC páirt a ghlacadh i gcruinnithe réamhiarratais neamhreachtúla sula ndéantar iarratas foirmiúil, chun moilleanna a laghdú agus a chinntiú go gcuirtear an fhaisnéis ábhartha ar fad isteach. Tá foirm iarratais le haghaidh cruinnithe dá leithéid ar fáil thíos:

Maritime Consent Application Process Map

MAC application and guidance documents:

MAC Amendment application documents: