Iarratais a Fuarthas

Iarratais ar Thoiliú Limistéir Mhuirí

Tá eolas le fáil sa tábla thíos faoi iarratais ar Thoilithe Limistéir Mhuirí (TLManna) atá curtha faoi bhráid ÚRLM lena gcinneadh. Tá sonraí maidir le cinntí TLM le fáil anseo.

Disclaimer: Please note any “Applicant Map” displayed above shall be subject to verification by MARA and may be subject to change.