Íoc Pras

Tá An tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) tiomanta dá cuid custaiméirí a íoc go pras.

Is féidir le soláthraithe cuidiú leis an méid sin trína chinntiú go

  • seoltar sonraisc chearta caol díreach chuig accounts@mara.gov.ie
  • soláthraítear sonraí bainc cruinne
  • gcinntíonn siad go bhfuil a stádas Imréitigh Cánach cothrom le dáta ó thaobh na gCoimisinéirí Ioncaim.