Study on activities that may be exempt from requiring a marine licence

MARA is a new State agency with responsibility for licencing certain marine activities including: To understand the impact such activities may have on the marine environment, MARA has initiated a study with the Marine Institute. The output of this study, expected Q1 2024, will inform MARA if changes in the licence regime are warranted.  If so, MARA will engage with the Minister for Housing, Local Government and Heritage to prioritise drafting legislative amendments to exempt some ‘low risk’ activities that …

Study on activities that may be exempt from requiring a marine licence Read More »

MARA Launch Marks Major Milestone for Offshore Energy Development

The Government has today (13th July 2023) officially launched the Maritime Area Regulatory Authority (MARA), marking a significant milestone in the State’s stewardship of the maritime area including plans for renewable offshore energy development. The newly established authority will be responsible for regulating development and activity in Ireland’s maritime area and its role will include assessing applications for Maritime Area Consents (MACs), which are required before developers of offshore wind and other projects in the maritime area can make a …

MARA Launch Marks Major Milestone for Offshore Energy Development Read More »

Comhaltaí an Bhoird

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Laura Brien Tá os cionn 25 bliain de thaithí ag Laura Brien i réimse an rialacháin thar roinnt tionscal, go háirithe san earnáil fuinnimh. Sular ceapadh ina Príomhfheidhmeannach í ar MARA, bhí Laura ina Príomhfheidhmeannach/Cláraitheoir ar an Údarás Árachas Sláinte. Roimhe sin bhí sí ina Stiúrthóir ar an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) (2014-2020), áit a raibh róil éagsúla aici a chlúdaíonn freagracht as Margaí Fuinnimh, Uisce agus Comhlíonadh. Bhí sí ina ball de Bhiúró an ECFE Líonra …

Comhaltaí an Bhoird Read More »

Preaseisiúint

Fógraíonn an tAire O’Brien lá bunaithe an Údaráis Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) agus Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua Comhlacht nua le bunú i mí Iúil le Laura Brien mar Phríomhfheidhmeannach D’fhógair an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Darragh O’Brien TD, inniu (17 Bealtaine 2023) go mbunófar an tÚdarás Rialála Limistéir Mhuirí (MARA) ar an 17 Iúil 2023. Ag déanamh an fhógra ag Cómhdháil Fuinnimh Gaoithe ar Ghaoth amach ón gcósta 2023 sa Lárionad Coinbhinsiúin Ríoga, dúirt an tAire freisin go bhfuil …

Preaseisiúint Read More »