An Fhoireann Bainistíochta

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Laura Brien

Laura Brien

Tá os cionn 25 bliain de thaithí ag Laura Brien i réimse an rialacháin thar roinnt tionscal, go háirithe san earnáil fuinnimh. Sular ceapadh ina Príomhfheidhmeannach í ar MARA, bhí Laura ina Príomhfheidhmeannach/Cláraitheoir ar an Údarás Árachas Sláinte.

Roimhe sin bhí sí ina Stiúrthóir ar an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (CRF) (2014-2020), áit a raibh róil éagsúla aici a chlúdaíonn freagracht as Margaí Fuinnimh, Uisce agus Comhlíonadh. Bhí sí ina ball de Bhiúró an ECFE Líonra na Rialtóirí Eacnamaíochta. Bhí sí ina comhairleoir eacnamaíoch sinsearach do ComReg sula ndeachaigh sí isteach sa CRF, rialtóir teileachumarsáide na hÉireann, ó 2012 go 2014. .

Níos luaithe ina gairm bheatha d’oibrigh sí ag tabhairt comhairle do fhóntais, do rialtais agus do rialtóirí san earnáil fuinnimh sna SA, san Eoraip, san Áise, san Afraic agus sa Mheánoirthear. I measc na réimsí oibre bhí tabhairt isteach infheistíocht ón earnáil phríobháideach, forbairt tionscadal fuinnimh in-athnuaite, maoiniú agus rialáil.

Tá céim Tráchtála agus Dioplóma i Rialachas Corparáideach aici ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Éire agus M.Phil san Eacnamaíocht ó Ollscoil Oxford, RA.